Dr. Büki András, Oláh Zsuzsa: Kémia 9.

Oldalszám:

Méret: A4

ISBN:

Kiadás:

Kiadás éve:

A 2001-ben megjelent könyv jelenleg is hivatalos tankönyv. Folytatása ugyanennek a szerzőpárosnak a Kémia 10. című könyve. A két könyv szemlélete, stílusa hasonló. Jelenleg a kémiát a középiskolákban - mind a gimnáziumokban, mind a szakközépiskolákban - két éven át tanítják, és a tananyag, a követelményrendszer is megegyező ebben a két iskolatípusban. A 9. évfolyamon az általános kémia, a 10. évfolyamon a szerves kémia kötelező.

Tartalom

A könyvben tárgyalt tananyag tartalma nem különbözik az eddigi általános kémiai tananyagtól, de olvasmányai jelentős részben szervetlen kémiai, technológiai és történeti példákat mutatnak, így a jó tanulókban év végére a szervetlen kémiáról is egységes, rendezett kép alakulhat ki.

Módszertan

A könyv módszertana lehetőséget teremt a tanárok módszertani megújulására, az előadó jellegű óravezetés tevékenykedtetéssel való felváltására.

A tevékenykedtetés nem elsősorban tanulókísérletet jelent, bár az is beletartozhat, hanem azt, hogy az óra során a diákok figyelme az eddig megszokottnál sokkal többször vált; hol a tanár magyarázatára figyelnek, hol valamilyen képi információt dolgoznak fel, máskor egyedül tevékenykednek a tankönyvvel, olvasnak, keresnek a könyvben, írnak a füzetbe, véleményt formálnak, kis csoportban megbeszélik azt vagy az egész osztálynak előadják a szerzett ismereteket.

Ezt a kerettanterv által is sugalmazott képességfejlesztést bármely tankönyvvel meg lehet valósítani, elsősorban azon múlik, hogy a tanár felismeri-e a váltás szükségességét abban a korban, amikor a legtöbb diák egy izgalmas, fordulatos tv-filmet sem néz végig 45 percen át egyfolytában. Mégis valószínűleg ezzel a könyvvel könnyebb érdekes órát tartani, mint a hagyományosakkal. Itt ugyanis minden kisebb tananyagrész után olyan sárga alányomású olvasmány van, amely az elvnont kémiai ismereteket a mindennapi élet jelenségeihez kapcsolja.