Dr. Büki András, Oláh Zsuzsa: Kémia 10.

Oldalszám:

Méret: A4

ISBN:

Kiadás:

Kiadás éve:

A 2002-ben megjelent könyv jelenleg is hivatalos tankönyv, és ugyanennek a szerzőpárosnak a Kémia 9. című könyvét folytatja. Szemlélete, stílusa ahhoz hasonló. Jelenleg a kémiát a középiskolákban - mind a gimnáziumokban, mind a szakközépiskolákban - két éven át tanítják, és a tananyag, a követelményrendszer is megegyező ebben a két iskolatípusban. A 9. évfolyamon az általános kémia, a 10. évfolyamon a szerves kémia kötelező.

Tartalom

A könyvben tárgyalt tananyag tartalma nem különbözik az eddigi szerves kémiai tananyagtól, csak talán a hangsúlya tevődött a mindennapi élethez való szorosabb kapcsolódásra. Fontos az oknyomozó szemlélet, vagyis az, hogy szigorú következetességgel a molekulaszerkezetből vezetjük le a fizikai tulajdonságokat és a kémiai reakciókat. Az első nagy fejezet - a 9. osztályos tananyag ismétléseként - áttekinti az egész szerves kémiát, és ezt alkalmazzuk minden további leckében. Az olvasmányokban fokozott hangsúlyt kap a műanyagok ismerete, a kábítószerek, alkohol, dohányzás témaköre, valamint a környezetvédelem. A könyv módszertana - a sok olvasmánnyal és feladattípussal, a 9. évfolyamos könyv folytatásaként -lehetőséget teremt a tevékenykedtetésre, a differenciáltabb tanításra.

Módszertan

A könyv módszertana lehetőséget teremt a tanárok módszertani megújulására, az előadó jellegű óravezetés tevékenykedtetéssel való felváltására.

A tevékenykedtetés nem elsősorban tanulókísérletet jelent, bár az is beletartozhat, hanem azt, hogy az óra során a diákok figyelme az eddig megszokottnál sokkal többször vált; hol a tanár magyarázatára figyelnek, hol valamilyen képi információt dolgoznak fel, máskor egyedül tevékenykednek a tankönyvvel, olvasnak, keresnek a könyvben, írnak a füzetbe, véleményt formálnak, kis csoportban megbeszélik azt vagy az egész osztálynak előadják a szerzett ismereteket.

Ezt a kerettanterv által is sugalmazott képességfejlesztést bármely tankönyvvel meg lehet valósítani, elsősorban azon múlik, hogy a tanár felismeri-e a váltás szükségességét abban a korban, amikor a legtöbb diák egy izgalmas, fordulatos tv-filmet sem néz végig 45 percen át egyfolytában. Mégis valószínűleg ezzel a könyvvel könnyebb érdekes órát tartani, mint a hagyományosakkal. Itt ugyanis minden kisebb tananyagrész után olyan sárga alányomású olvasmány van, amely az elvnont kémiai ismereteket a mindennapi élet jelenségeihez kapcsolja.