Oláh Zsuzsa: Biológia III.

Oldalszám: 284

Méret: B5

ISBN: 9631937690

Kiadás: 8.

Kiadás éve: 2003

Ez könyv a Biológia II. folytatása, a teljes gimnáziumi tananyagot feldolgozó, háromkötetes biológiatankönyv-sorozat harmadik tagja volt. 2004-ben Biológia 12. címen jelent meg az érvényes tantervnek megfelelő átdolgozása.

Tartalom

Témája a genetika, az evolúció, az ökológia és az etológia.

A genetika az öröklődés jellegzetességeit molekuláris, egyedi és populációs szinten tárgyalja. A populációgenetikából egyenes út vezet a földi evolúciós folyamatokhoz, amire még rásegít az evolúció bizonyítékainak bemutatása is. Mindhárom könyv egyértelműen evolúciós szemléletű. Az evolúciós rész alaposan átgondolt, kétoldalas ábrán mutatja be a legfontosabb korokat és élőhelyeket, így a diákoknak viszonylag pontos képe alakul ki a régmúltról. Az ökológia tulajdonképpen az evolúció logikus folytatása, a jelenlegi állapotot mutatja be. A folyamatok megértésének alapját az ökoszisztéma fogalma adja. Hangsúlyos a hazai társulások megismertetése és a környezetvédelem is. Az etológia a tanév, sőt a biológiai tanulmányok végére került. Ennek módszertani okai is vannak, hiszen ezt a rendkívül érdekes témával a diákok még az érettségi előtt is szívesen foglalkoznak. Valójában azonban a humánetológia a biológia társadalomtudományok felé mutató ága, amely valóban alkalmas lehet a tanulmányok lezárására.

Módszertan

A gazdag grafikus ábraanyag szinte bekezdésenként foglalja össze a leírtakat. Minden lecke két részre, alaprészre és bővítésre különül. Az alaprész mindenki számára kötelező, és az alaprészek önmagukban is egységes egészet alkotnak. Az alaprészhez rövid vázlat és számonkérő jellegű kérdések tartoznak. A leckénkénti bővítések kisebb témákra tagolódnak, amelyet a tanár saját belátása szerint dolgoztathat fel, illetve illeszthet be az órai munkába, így lehetővé teszi a tananyag differenciált feldolgozását. A bővítés utáni kérdések elsősorban az összefüggéseket kerestetik, a tudás alkalmazását várják el. A bővítés tartalmazza a téma jobb elsajátításához szükséges vizsgálatok leírását, valamint a tanulók és szaktanárok számára összeállított irodalomjegyzéket is. A Név- és tárgymutató a könnyebb eligazodást és a visszakeresést segíti.