Oláh Zsuzsa: Biológia II.

Oldalszám: 376

Méret: B5

ISBN: 9631940330

Kiadás: 9.

Kiadás éve: 2003

Ez könyv a Biológia I. folytatása, a teljes gimnáziumi tananyagot feldolgozó, három kötetes biológiatankönyv-sorozat második tagja volt. 2003-ban Biológia 11. címen jelent meg az érvényes tantervnek megfelelő átdolgozása.

Tartalom

A könyv témája a biokémia, a sejt- és szövettan, majd az ember szervezete. A biokémia arányaiban túlságosan is bőséges, mert mindaz megtalálható benne, ami kémiából is tananyag volt már, de sok földrajz szakos tanár nem szívesen tanítja. A sejtek szintjén már megjelenik a biológia egyik fontos szempontrendszere, az anyag, az energia és az információ. Az embertan tárgyalása nem tér el a kiforrott gyakorlattól.

Módszertan

A gazdag grafikus ábraanyag szinte bekezdésenként foglalja össze a leírtakat. Minden lecke két részre, alaprészre és bővítésre különül. Az alaprész mindenki számára kötelező, és az alaprészek önmagukban is egységes egészet alkotnak. Az alaprészhez rövid vázlat és számonkérő jellegű kérdések tartoznak. A leckénkénti bővítések kisebb témákra tagolódnak, amelyet a tanár saját belátása szerint dolgoztathat fel, illetve illeszthet be az órai munkába, így lehetővé teszi a tananyag differenciált feldolgozását. A bővítés utáni kérdések elsősorban az összefüggéseket kerestetik, a tudás alkalmazását várják el. A bővítés tartalmazza a téma jobb elsajátításához szükséges vizsgálatok leírását, valamint a tanulók és szaktanárok számára összeállított irodalomjegyzéket is. A Név- és tárgymutató a könnyebb eligazodást és a visszakeresést segíti.