Oláh Zsuzsa: Biológia I.

Oldalszám: 352

Méret: B5

ISBN: 9631917649

Kiadás: 10.

Kiadás éve: 2003

Ezt a kötetet 11 éven át használták tankönyvként, és körülbelül 120.000 diák tanult belőle. A teljes gimnáziumi tananyagot feldolgozó, három kötetes biológiatankönyv-sorozat első tagja volt. 2002-ben Biológia 10. címen jelent meg az érvényes tantervnek megfelelő átdolgozása.

Tartalom

Az élőlény meghatározása után egy szokatlan rész következik a formák, színek, méretek, ritmusok és fejlődési irányok. Ez a biológiával komolyabban foglalkozni kezdő gyerekek számára nagyon érdekes, motiváló hatású, és arra ösztönzi a tanulókat, hogy keressék a jelenségek magyarázatát. A rendszerezés és a vírusok és baktériumok fejezetei után az állatok, a gombák és a növények következnek. A szokott növény, majd állat sorrendtől módszertani okok miatt tértem el. Egyrészt a diákok sokkal jobban érdeklődnek az állatok iránt, és miért ne használhatnánk ki ezt a hajtóerőt; másrészt tavasszal sokkal könnyebb és vonzóbb a növénytan tárgyalása.

Az állattanos leckék sorrendjét a rendszertan adja, de minden állattanos leckében a rendszerezés, testfelépítés, kültakaró, mozgás, táplálkozás, légzés, anyagszállítás, kiválasztás, szaporodás, érzékszervek, idegrendszer sorrendben haladunk. Az állattan végén egy ismétlő jellegű fejezet a szervrendszerek fejlődését is végigfutja. A növénytan is végighalad a rendszertanon, de azután külön leckékben részletesen foglalkozik a zárvatermők szerveivel (gyökér, szár, levél, virág, mag és termés). elsősorban itt jelennek meg az élettani ismeretek.

Módszertan

A gazdag grafikus ábraanyag szinte bekezdésenként foglalja össze a leírtakat. Minden lecke két részre, alaprészre és bővítésre különül. Az alaprész mindenki számára kötelező, és az alaprészek önmagukban is egységes egészet alkotnak. Az alaprészhez rövid vázlat és számonkérő jellegű kérdések tartoznak. A leckénkénti bővítések kisebb témákra tagolódnak, amelyet a tanár saját belátása szerint dolgoztathat fel, illetve illeszthet be az órai munkába, így lehetővé teszi a tananyag differenciált feldolgozását. A bővítés utáni kérdések elsősorban az összefüggéseket kerestetik, a tudás alkalmazását várják el. A bővítés tartalmazza a téma jobb elsajátításához szükséges vizsgálatok leírását, valamint a tanulók és szaktanárok számára összeállított irodalomjegyzéket is. A 17 oldalas Név- és tárgymutató a könnyebb eligazodást és a visszakeresést segíti.