Oláh Zsuzsa: Biológia 12.

Oldalszám: 208

Méret: A5

ISBN: 9631939413

Kiadás: 1.

Kiadás éve: 2005

A régi gimnáziumi biológiatankönyv- sorozat az új tantervnek és a mai diákok igényeinek megfelelően megújult. A régi könyveknél vékonyabb, de színes könyvek 2002-től 2004-ig elkészültek, és a teljes sorozatot tankönyvvé nyilvánították. Ez a könyv a sorozat harmadik tagja.

Tartalom

A tananyag a 12. évfolyamon továbbra is a genetika, az evolúció és az ökológia.

A genetika feldolgozása pedagógiai okokból megváltozott, de lényegét tekintve megmaradt a sejt szintű, egyed szintű és populáció szintű tárgyalás. A tananyagot egy családfa megismerésével, az egyed szintjén kezdjük, a szemszín és egyéb emberi jellemzők öröklődésének tanulmányozásával. Ennek a motiváló leckének a hatása talán kitart a következő két leckén át, ahol az egyed alatti szintet, a gének és tulajdonságok kapcsolatát és a mitózist tárgyaljuk. Ezután megint egy mindenkit érdeklő emberi jellemzőt, a vércsoportok öröklődését vizsgálunk, amelyet ismét két egyed alatti szintre vonatkozó lecke követ. Ezek a mutációról, a meiózisról és az ivaros szaporodásról, vagyis a rekombinációról szólnak. Az egyed szintjét további három lecke zárja le, melyek a kapcsolt öröklődésről, a génkölcsönhatásokról és a mennyiségi jellegekről szólnak. A populációgenetika három leckéje az ideális populációt, a nem adaptív és az adaptív evolúciót mutatja be. Innen logikus a kapcsolat a földi élet evolúciója felé.

Az evolúció tanulásának célja egyrészt az evolúció elvének megszilárdítása, másrészt az eddig tanult ismeretek gyors áttekintése, és végül a fő időszakokról egy-egy pillanatfelvétel megőrzése. Az evolúció során látjuk, hogy mindig más és más élőlényegyüttesek éltek együtt. Így van ez ma is, ezt mutatja be az ökológia.

Az ökológia nagyon jó helyen van a biológiai tanulmányok végén. A legbonyolultabb rendszer áttekintésére a leginkább felnőtt gyereknek van a legnagyobb esélye. Ha az ökológiát az ökológiai rendszerből kiindulva tanítjuk, akkor a környezetvédelmi problémák nagyon érdekes és logikus kapcsolatokat képeznek, a nem felvételiző, a biológia iránt talán kevésbé érdeklődő diákok is szívesen foglalkoznak ezzel a témával. A könyvben kiemelt helyet kap a hazai társulások bemutatása, mert ma az élőhelyek védelme a fontosabb, nem a fajoké, és mert hazánk természetes élőhelyekben sokkal gazdagabb, mint az EU többi tagja.

Módszertan

A módszertan is változott. A tananyag leckékre tagolódik, a kiegészítő anyag apró betűvel, színes foltban a margóra került. A genetika tananyagában sok a magyarázó rajz, az evolúció témakörében a korszakokat egy-egy szép tájképi rajz mutatja be, míg az ökológiában a társulásokról szóló rövid leírásokat szép fényképek veszik körül.

A középiskolai biológia - és minden más természettudományos tárgy - tanulásának célja az, hogy képesek legyünk eligazodni a körülöttük lévő világban. Ez ma, amikor anyagi érdekektől vezérelt, sokszor megtévesztő információk özöne fenyeget mindenkit, minden eddigi kornál fontosabb. Csak a biztos tárgyi tudás, és az ennek alapján kialakuló jó szemlélet, a biológiai intelligencia birtokában lesznek képesek a mai középiskolások - felnőve - a mainál élhetőbb világot teremteni.